Ett skolarbete i Webbstjärnan


Välkommen

Du kan få bli en av kamelen Jamals alla kompisar - vill du det? Alla får vara med!

Här på Jamals kompisar får du ha skoj och lära dig saker. Vi lär oss också massor.

Klicka på bilderna där borta till höger, så hittar du olika saker.

Läs gärna mer här.

Hälsningar Klass 3c, Kyrkenorumskolan

Klass 3c

Film från 1:an

Kyrkenorumskolan


Visa Kyrkenorumskolan på en större karta

Senaste kommentarer

Tanke, målgrupp, upphovsrätt

Några rader från läraren, Christina Löfving, om tanken med webbplatsen Jamals kompisar, som klass 3c på Kyrkenorumskolan i Stenungsund arbetar med:
 
Ni har redan läst om vilka Jamal och hans barn är? Och vilka som ingår i redaktionen, alltså vilka som jobbar med webbplatsen? Bra, då ska jag förklara lite mer.
 

Tanken från årskurs ett gäller fortfarande. Den kan ni läsa om längre ner på sidan. Vi har samma koppling till läroplanen nu som då. Det vi har utvecklat är att vi har gått vidare och gjort mer som har med programmering att göra. Ni hittar våra spel och programmerade berättelser under kategorin Spel-kojan. För visst kan man programmera en berättelse!
Tanken med att lägga ut och visa upp detta är att inspirera andra barn, samtidigt som vi själva växer av att dela med oss.

I ettan skrev vi så här om vår webbplats

Tanken med webbplatsen
Elevernas läs- och skrivutveckling är i fokus. Den är viktig och på riktigt. Vi arbetar med bokstäver, ord och innehåll, men har ingen bokstavsbok – vi har Jamals kompisar. Allt vi gör syftar till att utveckla språket där läs- och skrivutveckling är i fokus. Ett rikt innehåll av elevernas egna funderingar och erfarenheter i kombination med styrdokumentens syften och Centrala innehåll är byggstenar i det vi gör. Att känna tilltro till sin förmåga är viktigt. Att stimuleras att uttrycka sig på olika sätt likaså.

Med inspiration från Bolibompa och andra webbplatser som eleverna ofta besöker, har vi därför själva gjort en webbplats där även andra barn får engageras och involveras. Istället för Bolibompadraken har klassen en kamel som frontfigur: Jamal. Han lär sig tillsammans med eleverna och de klurar ofta på hur de och Jamal ska kunna lära mer. Följande mål i läroplanen Lgr 11, kapitel 2, tar vi särskilt fasta på:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Elevernas skolarbete är på-riktigt-arbete och vi använder film, bild, text och ljud för att uppnå målen i läroplanen.

Eleverna kommer att samverka med andra, både barn och vuxna, i samhället. Eftersom de är programledare för sin webbplats, kommer de ibland att intervjua viktiga personer.  En viktig person kan vara en kändis, men också en pappa. Eleverna kommer att utlysa tävlingar där de uppmanar andra barn att delta. De kommer att uppmuntra till samtal via webben och svara på andras kommentarer. Kommunikation och samarbete är i fokus.

Målgrupp
Webbplatsen vänder sig till barn i elevernas egen ålder (ca 6-9 år) och inte främst till vuxna och föräldrar (för det ändamålet har vi en annan webbplats). Därför står det tydligt överst på sidan. De som besöker webbplatsen kommer kunna ta del av tävlingar av olika slag, spela spel som eleverna själva har gjort och hitta massor av viktigheter och bus. För att det ska bli enkelt att hitta olika saker nås innehållet i de olika kategorierna via klickbara bilder i högerspalten.
Eleverna i klass 1c kommer att lära sig att anpassa innehåll efter mottagarna, eftersom de har en tydlig bild av vilka mottagarna är: barn i deras egen ålder.

Upphovsrätt och källkritik
Redan nu, i början av deras skolgång, kommer eleverna att arbeta källkritiskt, eftersom det är nödvändigt när man publicerar på webben. Vi tittar mycket på andra webbplatser, analyserar hur de är uppbyggda, vad som är bra/ mindre bra och om vi kan lita på materialet som finns där. Detta tar vi med oss in i arbetet med vår egen webbplats. Hur tror vi att andra uppfattar vår webbplats? Hur kan vi göra den bättre? Eftersom vi har angett hur vi vill att andra ska hantera vårt material och eftersom vi har tänkt till kring det, pratar vi ofta om hur vi använder andras material. Vi lär oss att fråga upphovsmannen om vi är osäkra på hur material får användas och vi kommer att använda Creative Commons-material och annat material som är tillåtet att använda, där vi hänvisar enligt konstens regler. TV-rutan, radion, bio-gardinen och djurparksdjuren till höger kommer t.ex från www.clker.com och är en fria Clip Art-bilder. Mattebollen är också en fri clipartbild och kommer från www.classroomclipart.com. Trädkojan kommer från Open Clip Art Library.

Fördelning av arbete
Eleverna är delaktiga i utformandet av webbplatsen. De kommer med många olika idéer. Ibland föreslår jag som lärare något och sedan diskuterar eleverna hur det ska kunna göras. Ibland föreslår eleverna något först. Utifrån vad vi har kommit fram till vad gäller till exempel kategorier, skapar jag som lärare dessa. Det är lite för svårt för dem just nu. Men eleverna gör mycket annat. De arbetar på några av våra få pekplattor eller datorer, ofta två och två tillsammans, med att skapa text, bild och film. Det är detta ni ser på webbplatsen.

Fler kopplingar till Läroplan för grundskolan och fritidshemmen, Lgr11

Lgr 11, Svenska, Syfte, kapitel 3.17:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I Lgr 11, Centrala innehållet i svenska, kapitel 3.17, står att eleverna ska arbeta med:

• Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Eleverna är unga och kompetena. De kan! Och tillsammans med andra kan de komma ännu längre. Den här webbplatsen visar det.

Välkomna till Jamals kompisar!